Fyrtornet Lidingö

Projekt: Parkett,  Mattläggning (plastmatta) och plattsättning i nyproducerade bostäder på Lidingö.
Produktkategori: Parkett, plastmatta, plattsättning
Material: Karelia Ekparkett, Tarkett plastmatta, Kustgranit klinker, Gryning vit kakel, Österlen klinker, C1 kakel, Lerhamn klinker,
Terrasso klinker, Paris fasad kakel, Carrara kakel, Norrvik klinker, Cement silver.
Antal kvadratmeter: 3950
Miljö- och hållbarhet: Materialet är miljöbedömt i Byggvarubedömningen.
För mer information, kontakta projektledare Sara Johansson, e-post
sara.johansson@ekenhuset.se,
telefon 08-505 814 47