Fatburen AMF

Projekt: Mattläggning (textilmatta och plastmatta) i AMF:s kontorsbyggnad på Södermalm i Stockholm
Produktkategori: Mattläggning, textilmatta, plastmatta
Material: Carpet Concept Eco Zen, Jabo textilmatta, Tarkett Optima plastmatta
Antal kvadratmeter: 3500
Speciella detaljer: Bland annat exklusiv textilmatta i naturmaterial
Miljö- och hållbarhet: Materialet är miljöbedömt i Byggvarubedömningen, mattor i naturmaterial (ull). Byggnaden är certifierad i Miljöbyggnad.
För mer information, kontakta projektledare Sara Johansson, e-post
sara.johansson@ekenhuset.se,
telefon 08-505 814 47