Ekenhusets hållbarhetsredovisning 2021

2022-04-06: Nu är vår hållbarhetsredovisning för 2021 klar. Vi har inget formellt krav på oss att göra en redovisning, men vi har gjort det frivilligt sedan 2017.

Det vi är stoltast över i årets redovisning är att vi sedan 2019 (vårt basår) har sänkt våra totala utsläpp av koldioxid med hela 198 ton per år. Minskningen är främst tack vare att vi tankar med HVO100 och att vi kontinuerligt byter ut bilar i vår fordonsflotta till elbilar och hybridbilar. Minskningen motsvarar ungefär en årlig körning med 43 dieselbilar.

Läs vår hållbarhetsredovisning här:

Ekenhusets hållbarhetsredovisning 2021