Ekenhusets sida för visselblåsning

Vi på Ekenhuset är måna om att vår verksamhet ska bedrivas på ett korrekt sätt enligt svensk lag och i linje med vår Uppförandekod. Vår VD och ledningsgrupp har också skrivit under Byggföretagens uppförandekod

Via formuläret här nedan kan du anmäla om du anser att Ekenhuset bryter mot lagen, mot vår egen uppförandekod eller mot Byggföretagens uppförandekod.

Vad kan du anmäla?

  • Genom visselblåsning kan du anmäla misstänkta lagbrott och missförhållanden, tex. mutor, skattefusk, miljöbrott, maktmissbruk, brott mot konkurrensregler, diskriminering och liknande allvarliga brott.
  •  Är du kund och det gäller en reklamation ska du i stället anmäla detta på vår Eftermarknadssida: www.ekenhuset.se/eftermarknad
  • Är du en medarbetare som är missnöjd med din arbetsplats ska du i första hand vända dig till din närmsta chef, chefens chef, ditt skyddsombud eller HR.

 

Mer information finner du i formuläret:

Anmäl Ekenhuset