Statlig myndighet

Projekt: Mattläggning (linoleum och LVT) och textilmatta på statlig myndighet.
Produktkategori: Mattläggning, textilmatta, Flotex
Material: Forbo Flotex, Forbo linoleum, Forbo LVT
Antal kvadratmeter: 4007
Speciella detaljer: Mönsterläggning
Miljö- och hållbarhet: Materialet är miljöbedömt i Byggvarubedömningen.
För mer information, kontakta projektledare Per-Åke Jacobsson, e-post
per-ake.jacobsson@ekenhuset.se,
telefon 08-505 814 12