Rudanskolan

Projekt: Linoleum och sportgolv i nyproducerad skola.
Produktkategori: Mattläggning, sportgolv
Material: Artigo ND Uni, Tarkett Granit, Taraflex Sport M Performance
Antal kvadratmeter: 5053
Speciella detaljer: Sportgolv
För mer information, kontakta projektledare Martin Engqvist, e-post martin.engqvist@ekenhuset.se,
telefon 08-505 814 29