Övergång till HVO100 gav Ekenhuset 45 procent lägre koldioxidavtryck på ett år

2022-11-10 Övergång till HVO100 gav Ekenhuset 45 procent lägre koldioxidavtryck på ett år

För ett år sedan beslutade Ekenhuset att med omedelbar verkan ersätta diesel med fossilfri HVO100 i alla sina dieselfordon. Sedan dess har företaget minskat sin dieselanvändning med 84 000 liter, jämfört med samma period året innan.

Målet med bränslebytet var att bidra till att mer än halvera företagets koldioxidavtryck. Genom att gå över till HVO100 när vi tankar våra dieselfordon och ersätta äldre dieselbilar med rena elbilar har vi nått målet, säger Evelina Strandfeldt, hållbarhetsansvarig på Ekenhuset.

Bytet från diesel till HVO100 i företagets dieselfordon har det senaste året minskat Ekenhusets koldioxidavtryck med 45 procent.

– Visst är det dyrare att tanka HVO100 än att tanka diesel, men för oss som innovativt bygg- och serviceföretag med stort fokus på hållbarhet är klimatvinsten så stor att vi är beredda att ta steget. Vårt strategiska mål är att verksamheten fortfarande ska ha nöjda kunder och stolta samarbetspartners om 200 år. Därför har ett aktivt hållbarhetsarbete alltid varit en central del av verksamheten, säger Thomas Håkanson, vd för Ekenhuset.

Samtidigt som företaget minskat dieselanvändningen med 84 000 liter har man ökat sin användning av HVO100 med 61 000 liter. Skillnaden i bränslemängd hänger samman med att Ekenhuset under perioden också ersatt delar av din fordonsflotta med rena elbilar.

– Vi har kommit en bra bit på väg när gäller elektrifiering av vår fordonsflotta, med omkring 20 procent av fordonen med hybrid- eller ren eldrift. Men vi har fortfarande 82 dieselbilar i vår fordonsflotta, med många mil kvar att rulla. Därför får beslutet att tanka HVO100 istället för diesel såhär stor effekt, säger Evelina Strandfeldt.