Ekenhuset etablerar sig i Norrköping

2022-09-19 Ekenhuset har rivstartat i Norrköping genom ett avtal med det allmännyttiga bostadsbolaget Hyresbostäder i Norrköping AB om löpande golvunderhåll. Avtalet är Ekenhusets första i regionen och markerar starten på en satsning i Östergötland.

– Med eget kontor och lager i Norrköping kan vi hålla samma höga tillgänglighet och servicenivå som våra kunder är vana vid att förvänta sig från oss, säger Johan Lood, operativ chef, Ekenhuset.

Ekenhuset tog hem avtalet i konkurrens med många andra aktörer.

– Det är verkligen kul att Ekenhuset satsar i Östergötland. Deras mångåriga erfarenhet inom branschen samt fokus på hållbarhetsfrågor blir viktiga delar i framtida projekt. Vi ser fram emot ett givande samarbete, säger Mats Karlsson, underhållschef på Hyresbostäder.

Ser fram emot att utveckla värdeskapande samarbeten i en ny region

Avtalet med Hyresbostäder i Norrköping AB är på två år med möjlighet till förlängning. Ekenhuset har en lång historia av arbeten med liknande avtal och ser nu fram emot att utveckla värdeskapande samarbeten i en ny region.

– Ekenhuset har arbetat med kommunala bostadsbolag i mer än 50 år. Nu tar vi med oss den erfarenheten till en ny och expansiv region där vi kan utvecklas tillsammans med lokalt förankrade medarbetare. Det här är starten på en inspirerande utvecklingsresa i Östergötland, säger Thomas Håkanson, vd, Ekenhuset.