Corona-krisen:

ALLA BEHÖVER MEDVERKA OCH BIDRA TILL EN MINSKAD SMITTSPRIDNING OCH SÄKERSTÄLLA SÄKERHETEN FÖR VÅRA KUNDER OCH MEDARBETARE!

Ekenhuset följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har på våra kontor vidtagit åtgärder för att på möjligaste sätt minska risk för smitta och smittspridning.

På våra arbetsplatser följer vi de åtgärder som upprättats på arbetsplatsen och på de arbetsplatser där det saknas åtgärder har  Ekenhuset givit instruktion för en säker arbetsplats.

 

Exempel på åtgärder:

  • Vi håller avstånd till varandra
  • Vi har god handhygien
  • Vi har många ställen där vi kan desinficera händer med handsprit.
  • De som kan arbetar hemma
  • Vi möblerar om så att vi inte sitter för nära varandra
  • Vi begränsar antal personer som samtidigt kan befinna sig i rum.
  • Vi informerar löpande på möten och på skyltning i lokaler
  • Ledningsgruppen följer noga utvecklingen och vidtar åtgärder löpande för våra verksamheter.

Tillsammans kan vi alla bidra till en säkrare och tryggare arbetsplats.

Tag väl hand om dig och dina närmaste så syns vi på nästa uppdrag!

//Ledningsgruppen